Kính gửi quý khách hàng
Hiện tại việc thông quan vô cùng khó khăn và thuế tăng cao,nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cty chuyển line nhanh và ổn định hơn để phục vụ khách hàng.
giá tăng 3.500d/kg so với giá cũ ( áp dụng cho các đơn nhập kho Quảng Châu từ ngày 20/4/2021)
thời gian ổn định 3-5 ngày.
Trân trọng !