Kính gửi quý khách hàng
Vì dịch covid diễn biến phức tạp 1 số cửa khẩu tạm thời phải đóng cửa nên phải đi đường khác - chi phí cũng lên cao chính vì vậy Thuận Phong Order xin thông báo đến quý khách hàng về việc điều chỉnh giá vận chuyển.
- giá tăng 4.000d/kg đối với tất cả các mặt hàng ( tính cả hàng đã xếp xe trước ngày 22/12/2021 đến thời điểm này chưa qua được VN)
- Hàng trước 22/12/2021 Thuận Phong sẽ cố gắng xử lý để về trước tết nguyên đán , còn hàng sau 22/12/2021, Thuận Phong sẽ cố gắng đẩy về trước tết HOẶC sẽ phải lưu lại kho Trung Quốc và vận chuyển về sau kỳ nghỉ tết nguyên đán.
Rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này mong được quý khách hàng thông cảm , nếu có sự thay đổi khác em sẽ tiếp tục thông báo sau.
Xin trân thành cảm ơn !!!!!