Kính gửi quý khách hàng
Do tình hình dịch covid diễn biến phức tạp, tất cả các cửa khẩu thắt chặt hơn - vì vậy chi phí cũng lên cao đáng kể, do đó Thuận Phong Order xin thông báo đến quý khách hàng về việc điều chỉnh giá vận chuyển lần 2 (03/1/2022)
- giá tăng 5.000d/kg so với báo giá tăng lần 1 ( đã thông báo vào ngày 22/12/2021)
Rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này mong được quý khách hàng thông cảm , nếu có sự thay đổi khác em sẽ tiếp tục thông báo sau.
Xin trân thành cảm ơn !!!!!