Kính gửi quý khách hàng 
Thuận Phong order xin gửi thông báo đến quý khách hàng về việc GIẢM tỷ giá đồng NDT đối với các đơn cọc tư 12h ngày 01/07/2021
1 NDT = 3758 VND
Trân trọng !