Kính gửi quý khách hảng
Theo biến động thị trường , Thuận Phong order xin gửi đến quý khách hàng thông báo giảm tỷ giá đối với các đơn hàng cọc từ 12h00 ngày 17/11/2021
1NDT = 3853 VND
Trân trọng !