Kính gửi quý khách hàng
Do tình hình giãn cách ở 2 đầu Hà Nội và Sài Gòn đã nới lỏng hơn, hàng hóa có thể lưu thông. Vì vậy  xin thông báo với quý khách hàng : Thuận Phong Order bắt đầu nhận hàng trở lại từ ngày 21/9/2021.
Thời gian hàng về dự kiến 
Hà Nội : 3-5 ngày 
Sài Gòn : 7- 9 ngày 
Trân trọng !