Kính gửi quý khách hàng
Thuận Phong order xin gửi đến quý khách hàng thông tin địa chỉ kho mới tại Trung Quốc từ tháng 4/2022
收货人:小雪-TPO TÊNKH HN:18589801645. 地址:广西省崇左市凭祥市水泥厂1—7号(纸箱上面帮我这样写的 (小雪-HN)
货人:小雪-TPO TÊNKH SG:18589801645. 地址:广西省崇左市凭祥市水泥厂1—7号(纸箱上面帮我这样写的 (小雪-SG)
Thuận Phong order rất xin lỗi vì sự bất tiện này.
Trân trọng !