KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG
TPO xin gui đến quý khách hàng thông báo điều chỉnh tỷ giá từ 8h30 ngày 28/5/2021
1 NDT = 3783 VND
TPO xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng đồng hành !