Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 13h00 thứ bảy ngày 09/10/2021, Thuận Phong order  điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.
Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 13h00 ngày 09/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3798 VNĐ.

Trân trọng thông báo!