Kính gửi quý khách hàng
theo biến động thị trường, Thuận Phong order xin gửi đến quý khách hàng thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng NDT áp dụng cho các đơn cọc từ 16h30 ngày 09/12/2021
1 NDT = 3863 VND
Trân trọng!