Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 8H ngày 14/12/2021, KGN điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 8H ngày 14/12/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3873 VNĐ.
Trân trọng thông báo!